CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

 AN ŞCOLAR 2012-2013


Presedinte : ADRIANA BUNEA – Director


Membri :

KATALIN SCHISZER – Director-adjunct

LIANA TEAHA – Responsabil Comisie Metodică “Limbă şi comunicare”

ILDIKO SZAKALL – Responsabil catedra matematica- stiinte ale naturii

GHEORGHE HANGA – Responsabil catedra “OM-SOCIETATE”

DORINA BRATIŞ – Responsabil comisie clasele I-IV,limba romana

FLAVIA FILIMON – Responsabil comisie clasele I-IV, limba germana


ATRIBUŢII:

 – elaborează oferta curriculară a şcolii, pe baza curriculum-ului naţional si curriculum-ului la decizia şcolii;

 – aprobă CDS-ul : opţionale, curriculum aprofundat, curriculum extins;

 – vizează programa analitică pentru opţional.