Sedinţe cu părinţii

Ședințele cu părinții sunt menite să aducă la cunoștință acestora situația școlară a elevului, situația sa intercolegială și situația sa în raport cu profesorii săi. Este greu de spus în ce fel pot fi atrași cât mai mulți părinți să participe la aceste ședințe, însă cert este că prezența este foarte importantă. În cazul în care parinții nu se pot prezenta, dascălul trebuie anunțat, iar acesta trebuie să comunice o dată ulterioară când poate fi contactat.

Prima ședință cu părinții, din semestrul I al anului școlar 2018-2019 se va organiza după următorul program:

Clasa Data și ora
V A, VB 19.09.2018, ora 17:30
VI A, VIB,VIIA 19.09.2018, ora 18:00
VIII A 19.09.2018, ora 18:00
X A, XI A, XII A 25.02.2013, ora 17:00

 

La aceste ședințe vor fi prezenți toți profesorii care predau la clasa respectivă, astfel încât părinții vor avea posibilitatea comunicării cu aceștia.

Vă așteptăm!